یکشنبه 2 اردیبهشت 1403  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

مطالب آموزشی

1401/11/18 سه‌شنبه

چارچوب RAMP برای ارزیابی ایمنی در آزمایشگاه.

ارزیابی ریسک در آزمایشگاه با روش RAMP (تشخیص، ارزیابی، کوچک سازی و آماده سازی).

.
RAMP  مفهوم علمی ریسک است که توسط رابرت هیل و دیوید فینستر در کتاب» ایمنی در آزمایشگاه برای دانشجویان شیمی«  تشریح شده است. نویسندگان RAMP را به عنوان عبارتی ارائه کردند که در حافظه باقی می ماند و کارآموزان، مربیان و دانشجویان را قادر می سازد تا چهار اصل کلیدی ایمنی و هدف اصلی یادگیری هر کدام را به یاد داشته باشند. یکی از مزایای RAMP  و به طور کلی، ارزیابی ریسک، کاربرد آن نه تنها برای شیمی، بلکه برای همه رشته‌های علمی است. روش RAMP همچنین برای همه کارکنان آزمایشگاه با هر سطح از تجربه، کاربرد دارد.
توجه پژوهشگران به ایمنی در آزمایشگاه و انطباق با خط مشی‌ها، کدگذاری‌ها، استانداردها و چک لیست‌های بازرسی، کاری متداول است. با این حال، وقتی که رو ال‌ها و دستورالعمل‌ها با ابزارهایی همراه می‌شوند که می‌توانند خطرات را تشخیص بدهند، ریسک‌ها را شناسایی کنند و از پدید آمدن ریسک‌ها جلوگیری کنند، کارکنان آزمایشگاه را در حفاظت بهتر از خودشان، پژوهشی که انجام می‌دهند و همکارانشان، توانمند می‌سازند. ارزیابی ریسک، تمرینی برای مشخص کردن خطرات، بررسی میزان خسارات احتمالی و تعیین را هکارهایی برای از بین بردن آنها یا کاهش آنها و افزایش سطح ایمنی است.
تشخیص: گام اول و مهم ترین حرف در فرایند RAMP ، حرف «R» (تشخیص) است؛ به دلیل که اگر کارکنان آزمایشگاه تشخیص ندهند که خطرات وجود دارند، هیچ فرصتی برای مراحل بعدی، یعنی ارزیابی، کوچک کردن و آماده سازی وجود نخواهد داشت. رابطه بین خطر و ریسک مانند علت و معلول است.  »خطر «، احتمال بروز صدمه را ایجاد می‌کند و ریسک، صدمه ای است که در اثر وجود خطر صورت می‌گیرد.
ارزیابی : درک خطرات و ریسک ناشی از آن، مبنایی برای انجام گام دوم است: ارزیابی ریسک. خطرات مشابه، می‌توانند هم ریسک بالایی داشته باشند و هم ریسک کم؛ که به احتمال بروز خسارت و شدت خسارتی که ایجاد می‌کنند بستگی دارد. در بررسی صدمات آزمایشگاه ها، درک ریسک، عاملی مشترک است. پژوهشگران گزارش می‌کنند که ملاحضات ایمنی خیلی سختگیرانه ای را رعایت نکرد ه‌اند زیرا آنها به عواقب شدید خطرات آگاه نبودند یا اینکه فکر می‌کردند احتمال بروز حادثه خیلی کم است. وقتی مر وقتی که ریسک‌ها ارزیابی شدند، می‌توان آنها را مدیریت کرد. مدیریت ریسک یعنی معیارهایی تعیین شود برای کاهش احتمال و شدت اشتباهی که ممکن است اتفاق بیافتد. مدیریت ریسک از طریق کنترل خطرات اجرایی می شود.
مدیریت کردن: وقتی که ریسک‌ها ارزیابی شدند، می‌توان آنها را مدیریت کرد. مدیریت ریسک یعنی معیارهایی تعیین شود برای کاهش احتمال و شدت اشتباهی که ممکن است اتفاق بیافتد. مدیریت ریسک از طریق کنترل خطرات اجرایی می شود. سلسله مراتب کنترل ، بر اساس اینکه کدام می تواند مؤثرتر باشد، به تعیین اولویت راهبردهای مدیریت ریسک کمک می‌کند.
آماده سازی: این عبارت، ما را به آخرین حرف RAMP می رساند :»آماده بودن در صورت بروز خطا. «ارزیابی کامل ریسک می‌تواند خیلی اثربخش باشد اما نمی تواند تضمین کند که ریسک صفر شود. ماهیت پژوهش، سروکار داشتن با برخی عوامل ناشناخته است؛ بر همین اساس نیز آماده بودن برای موارد اضطراری مهم است تا شدت آسیب های احتمالی ناشی از عدم قطعیت‌ها کاهش یابد.

  توضیحات کامل را در متن مقاله مطالعه کنید.
این مقاله در شماره 39 فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران منتشر شده است.
 .
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر