یکشنبه 2 اردیبهشت 1403  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

مطالب آموزشی

1401/7/24 یکشنبه

بررسی متابولومیکس کلونی های قارچی و باکتریایی با استفاده از GC-MS .

آنالیز و متابولومیکس ترکیبات قارچی و باکتریایی با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی– اسپکتروسکوپی جرمی به منظور کشف داروهای جدید.

.
میکروارگانیسم های باکتریایی و قارچی به عنوان موتورهای  زیستی  میکروسکوپی مطرح هستند که توانایی تولید بخش  وسیعی از ترکیبات دارویی و بالقوه دارویی را دارند و این  ترکیبات، مستقل از دسته ساختاری به صورت اندوژن یا اگزوژن هستند. با توجه به شرایط محیطی و تداخلات در روند رشد و متابولیسم سلولی آن ها، مسیر بیوسنتزی آن ها تغییر یافته و منتج به تولید ترکیبات جدید خواهد شد. دستگاه کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی به  واسطه کتابخانه ترکیبات، قابلیت آنالیز و شناسایی ترکیبات  در عصاره ها و منابع طبیعی دیگر را دارد. در روند بررسی برخی ترکیبات، نیاز به بعضی از واکنش های شیمیایی به منظور تولید مشتقات فرار از ترکیب بوده که روند آنالیز را میسر خواهد کرد.
در این روش، ترکیب مورد آنالیز باید نقطه جوش کمتر از حدود 250 درجه سانتی گراد داشته یا با روند مشتق سازی فرار شود تا با این روش مورد آنالیز قرار گیرد. از ویژگی های منحصربه فرد این روش، وجود کتابخانه ترکیبات بوده که در عدم حضور ترکیب استاندارد، شناسایی به نسبت دقیق آن را در مخلوط امکا نپذیر خواهد کرد. آنالیز جامع و مطالعات متابولومیکس کلونی های قارچی و باکتریایی به عنوان منابع مهم کشف دارو، بسیار حائز اهمیت است به گونه ای که بعد از شناسایی ترکیبات آن ها با استفاده از روش GC-MS ، با مطالعات داکینگ و دینامیک مولکولی، برآورد جامعی از اثرات ترکیبات آنها به دست می آید.
در این فرآیند، ابتدا ترکیبات کلونی با استفاده از حلال استخراج و سپس با استفاده از مشتقات سیلیکا، مشتق سازی  شده و سپس به دستگاه تزریق می‌شود. در نهایت با به دست آوردن پیک عصاره و الگوی شکست هر ترکیب و کتابخانه دستگاه، ترکیبات موجود در کلونی شناسایی خواهد شد. روش آنالیز ترکیبات با دستگاه GC-MS به واسطه دارا بودن کتابخانه ترکیبات به روز و کامل و محاسبات اندیس کواتز، قابلیت شناسایی تقریبا تمامی ترکیبات فرار، ترکیبات مشتق سازی شده به منظور ایجاد فراریت و ترکیبات دارای نقطه جوش کمتر از 250 درجه سانتی گراد را دارد. این روش، برای مطالعات متابولومیکس کلونی های قارچی و باکتریایی فعال و دارای قابلیت تولید ترکیبات جدید به خصوص آنتی‌بیوتیک‌ها روش مناسب و انتخابی خواهد بود.
توضیحات کامل را در متن مقاله مطالعه کنید.
این مقاله در شماره 38 فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران منتشر شده است.
.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر