یکشنبه 2 اردیبهشت 1403  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار

1402/6/4 شنبه

سرویس و کالیبراسون دستگاه فلوسایتومتری آزمایشگاه جامع تحقیقات.

سرویس و کالیبراسیون دستگاه فلوسایتومتری توسط کارشناس تخصصی اعزامی از تهران.

.
انجام کالیبراسیون و اعتبارسنجی تجهیزات آزمایشگاهی به منظور تضمین صحت عملکرد دستگاه و دستیابی به نتایج قابل قبول ضروری است.
از این رو سرویس و کالیبراسیون دستگاه فلوسایتومتری آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی آبادان توسط کارشناس تخصصی شرکت پشتیبان خدمات دستگاه فوق در محل آزمایشگاه جامع تحقیقات انجام گرفت
.

لذا اساتید دانشجویان و سایر پژوهشگران می‌توانند از خدمات بروز شده و کالیبره شده این دستگاه تخصصی بهره‌مند شوند.
 .
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر