یکشنبه 2 اردیبهشت 1403  

تاریخچه

تاریخچه آزمایشگاه جامع تحقیقات.

آزمایشگاه جامع دانشگاه‌ علوم پزشکی آبادان در سال 1397 و در راستای سیاستگذاری های معاونت محترم تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب گردید. اين آزمايشگاه به منظور تقويت و توسعه رويکرد شبکه اي در زمينه فعاليت هاي آزمايشگاهي مرتبط با تحقيقات در دانشگاه و مراکز تحقيقاتي وابسته، اقدام به تهيه دستگاه ها، تجهيزات پيشرفته آزمايشگاهي نمود و شرايط و بستري مناسب را جهت استفاده اعضاي هيئت علمي، پژوهشگران و دانشجويان در راستاي توسعه و تكميل پروژه هاي تحقيقاتي فراهم  نموده است. تهیه و خرید تجهیزات و دستگاه های پیشرفته، دقیق و به روز آزمايشگاهي، از طريق شرکت ها و سازندگان معتبر داخلي و بين المللي سرلوحه اقدامات اين آزمايشگاه بوده تا بتواند ضمن پاسخگويي به نيازهاي محققين آماده ارائه خدمات پژوهشي و مشاوره اي در زمينه اجراي طرح هاي تحقيقاتي به کليه مراکز پژوهشي و آموزشي در داخل و خارج از دانشگاه باشد. شایان ذکر است که آزمایشگاه جامع تحقیقات در سال 1398 به شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی پیوست.