یکشنبه 2 اردیبهشت 1403  

اعضای آزمایشگاه جامع تحقیقات

کارشناسان.

ردیف عکس نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی ایمیل
1 اسما محمدی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی Asma.mo2206@gmail.com
2 هیفا سعدونی کارشناسی ارشد بافت شناسی haifasadooni@gmail.com
3 سارا محمودی کارشناسی علوم آزمایشگاهی mahmoodi.sara.beniamin@gmail.com
4 نوشین نورشاهی کارشناسی علوم آزمایشگاهی nooshin.noorshahin@gmail.com
5 سید محمدعلی ملائکه کارشناسی ارشد بیوشیمی s.m.ali.malaeke@gmail.com
6 مهرداد خدادوست کارشناسی ارشد میکروبیولوژی khodadoost.mehrdad@gmail.com
7 لنا اسدی اهوازی کارشناسی ارشد باکتری شناسی lena.asadii1989@gmail.com
8 شیدا هوشمندفر کارشناسی ارشد ایمنی شناسی houshmandfar.sh2020@gmail.com
9 زینب عبدالهی آرپناهی کارشناسی علوم آزمایشگاهی zeynab.abdollahi4546@gmail.com