یکشنبه 2 اردیبهشت 1403  

مطالب آموزشی

کارگاه آموزشی Real Time PCR

کارگاه آموزشی تئوری Real Time PCR

1402/11/29 یکشنبه
کارگاه آموزشی Real Time PCR

عدم قطعیت در فرآیند نمونه برداری

عدم قطعیت در فرآیند نمونه برداری، چالشی مهم در علوم آماری و مطالعات تحقیقاتی است.

1402/9/28 سه‌شنبه
عدم قطعیت در فرآیند نمونه برداری

طیف رامان، اثر انگشت مواد

طیف سنجی رامان، یکی از انواع روش های طیف سنجی ارتعاشی

1402/1/21 دوشنبه
طیف رامان، اثر انگشت مواد

چارچوب RAMP برای ارزیابی ایمنی در آزمایشگاه

ارزیابی ریسک در آزمایشگاه با روش RAMP (تشخیص، ارزیابی، کوچک سازی و آماده سازی)

1401/11/18 سه‌شنبه
چارچوب RAMP برای ارزیابی ایمنی در آزمایشگاه

بررسی متابولومیکس کلونی های قارچی و باکتریایی با استفاده از GC-MS

آنالیز و متابولومیکس ترکیبات قارچی و باکتریایی با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی– اسپکتروسکوپی جرمی به منظور کشف داروهای جدید

1401/7/24 یکشنبه
بررسی متابولومیکس کلونی های قارچی و باکتریایی با استفاده از  GC-MS

مروری بر نکات عملی در تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونی عبوری

نــکات مهــم و کاربــردی درباره آماده سازی و تصویربرداری TEM

1401/7/16 شنبه
مروری بر نکات عملی در تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونی عبوری

تفاوت بین استفاده از ایمیل دانشگاهی و شخصی

در فرستادن مقاله به مجلات چه تفاوتی بین استفاده از ایمیل دانشگاهی و شخصی هست؟

1401/7/11 دوشنبه
تفاوت بین استفاده از ایمیل دانشگاهی و شخصی
نسخه قابل چاپ