یکشنبه 2 اردیبهشت 1403  

مجوزها

مجوزها.

ردیف عنوان مجوز لینک دسترسی
1 مجوز شبکه راهبردی (Labs) لینک
2 مجوز ارتقا به سطح فعال آزمایشگاه جامع لینک