یکشنبه 2 اردیبهشت 1403  

مدیر آزمایشگاه

​​​​​​​سرپرست آزمایشگاه جامع تحقیقات.

ردیف عکس نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی ایمیل
1 سحر گلابی دکتری تخصصی فیزیولوژی پزشکی sgolabister@gmail.com